ES-SPORT, et samarbejde mellem skolehjem på erhvervsskolerne